Local Organizing Committee

CHAIRS:

HE Qing

SECRETARY GENERAL:

WU Hui

MEMBERS:

CHEN Jing

FENG Zhixuan

GE Zhenming

GUO Leicheng

HUANG Yin

PENG Zhong

QIN Kai

TAN Li

WANG Jinlong

WANG Yaping

YANG Huizi

YUAN Qing

ZHAO Ning

VOLUNTEERS

SHI Shuo

WANG Yajun

XU Miaomiao

ZHANG Zhihao

ZHENG Tongtong

ZHI Haihang